Copyrights

© AV1.nl - Alle rechten voorbehouden. 

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AV1.nl, materiaal dat zich op de AV1.nl websites bevindt, of dat op een met de AV1.nl websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.